Under våren 2024 kommer Humla att paras. Hanhund kommer att presenteras närmre parningen.